Política de Privadesa

Política de Privadesa

Responsable

SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L.

CIF:B-65.802.951

Adreça: Sequia Comtal 4 2-2. Barcelona 08018

Correu electrònic: info@somnium.cat

 

Finalitat

Somnium Anestèsia Pediàtrica, s.l. (d’ara endavant, Somnium) tractarà les dades dels seus clients/usuaris amb la finalitat d’incorporar-les al sistema de tractament de què és responsable i duu a terme la prestació dels serveis propis d’una companyia com Somnium.

– No hi haurà decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils a partir del tractament de les vostres dades.

– Les dades proporcionades a Somnium es conservaran durant el temps que duri la relació professional.

Aquestes dades romandran al sistema de tractament del responsable. Un cop finalitzada la relació professional, les dades personals facilitades es destruiran en el termini de 30 dies des de la data de finalització, llevat que per imperatiu legal es tingui l’obligació de conservar-les.

Legitimació

Consentiment exprés del Client (art. 6.1 a) RGPD), i Execució contracte prestació de serveis (art. 6.1 b) RGPD).

Destinataris

El Client/Interessat/da consent expressament la cessió de les seves dades quan sigui necessari per a la millor prestació del servei, sempre que únicament se cedeixin les dades imprescindibles amb aquesta finalitat. Es procedirà a cedir dades del Client a les entitats públiques o privades necessàries (Gestoria i Informàtic), sempre que siguin adequades i tinguin relació amb la finalitat que es persegueix.

El consentiment de cessió a tercers podrà ser revocat en qualsevol moment amb independència de la prestació de serveis mitjançant comunicació al Responsable de Tractament, dacord amb lapartat següent, DRETS.

– no es preveuen transferències internacionals de les dades.

Drets

El Client/Interessat/ té dret a obtenir l’accés a les seves dades, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, oa oposar-s’hi, així com a la portabilitat de les seves dades, sol·licitant-ho mitjançant comunicació al Responsable de tractament, bé al domicili professional a Sequia Comtal 4 2-2. Barcelona 08018, a l’adreça de correu electrònic: info@somnium.cat, i si no s’obté resposta, directament davant l’AEPD a www.aepd.es, adjuntant, en tots dos casos, fotocòpia de document identificatiu (DNI, NIE, o Passaport)

Procedència

– les dades procedeixen del propi client/interessat/ada