Professionals Anestesiòlegs

Professionals a Anestèsia

Què és Somnium?

Somnium és una societat professional formada per anestesiòlegs que treballem de forma habitual en entorn ambulatori, adreçada a proveir de serveis anestèsics qualsevol institució que ho sol·liciti,

Somnium és el soci que la seva institució necessita per oferir cirurgia amb una assistència anestèsica de la màxima qualitat.

Somnium pretén introduir estàndards de qualitat d’anestèsia pediàtrica en un entorn privat amb flexibilitat quant a disponibilitat i horaris.

N

Excel·lència

L’anestèsia és un component crític en la gestió del quiròfan. Somnium està acreditada segons la norma de qualitat ISO 9001:2015. La seva contribució a la gestió de quiròfan proporciona no només una major seguretat del pacient, sinó una millora en l’eficiència de quiròfan, amb reducció de temps quirúrgics, i una millora en la satisfacció del pacient i de l’equip quirúrgic.

Eficiència

Oferim predictibilitat a la pràctica anestèsica basada en protocols que segueixen la medicina basada en l’evidència. És essencial una informació adequada al pacient i als pares durant l’avaluació preoperatòria. Una correcta analgèsia postoperatòria i una profilaxi dels vòmits al postoperatori seran claus per tenir un despertar i una recuperació tranquil·les, que permetin un alta a domicili en poques hores.

Seguretat

La seguretat del pacient és el pilar bàsic a la política de gestió de qualitat de Somnium. El control d’indicadors clínics permet establir iniciatives de millora que augmenten la seguretat de tot l’entorn quirúrgic.

Missió

Proveir serveis anestèsics oferint la millor experiència possible, treballant amb el pacient des que s’indica la cirurgia fins que el pacient s’ha recuperat

Visió

Ser referents a l’atenció anestèsica, on la influència del procés quirúrgic sobre el pacient és mínima tant a nivell físic com psicològic

Valors

Humanitat, Seguretat, Excel·lència i Eficiència, són els valors que donen sentit a la nostra feina.

Treballem junts

Si voleu assessorament per iniciar activitat quirúrgica pediàtrica a la vostra clínica, o assistència per realitzar sedacions o anestèsies sobre pacients pediàtrics ompliu el qüestionari i ens posarem en contacte.

Valorarem les vostres necessitats i realitzarem una proposta de serveis.

Correu Electrònic

Contacti amb Somnium

Política de Privacidad